Sildemåge (Larus fuscus)

Foto af: Thomas Iversen

Feltkendetegn

Sildemågen er kun en anelse mindre end sølvmågen,og den hører således til de større mågearter.

Sildemågens kendetegn er sort ryg og vinger og hvid krop. Den har karrygule ben og næb med rød næbplet.

Forveksling

Sildemåge kan på grund af den sorte ryg forveksles med svartbag. Den er dog noget mindre og har desuden gule ben og et mindre næb. Ungfuglenes dragt er stribet gråhvid og mørk gråbrun, og de har helt sort næb. Der findes en række underarter i Danmark,som varierer svagt i farve.

Udbredelse og levesteder

Sildemågen yngler næsten udelukkende i kolonier og ofte sammen med stormmåger og sølvmåger. Sildemågen har traditionelt søgt det meste af sin føde ude på havet. I disse år er der i midlertid stadig flere sildemåger,som fortrinsvis finder føde i landbrugslandet,såvel nysåede korn-og majsmarker som afslåede græsmarker.

Føde

 

Yngleforhold

 

Bestandsudvikling

Der findes tre racer af sildemåge i Danmark, hvoraf den ene, den såkaldte baltiske sildemåge, er i tilbagegang.

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er ønske om at opretholde en stabil bestand. 

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Ønske om jagttid.