Uddannelse

Danmarks Jægerforbund tilbyder p.t. nedenstående kurser inden for jagthundeområdet. 

Praktiske oplysninger - herunder tilmelding, betaling m.v. til kurserne kan ses her

Jagthundeinstruktøruddannelse

I Danmarks Jægerforbund tilbyder vi forskellige instruktør uddannelser, herunder uddannelsen til Jagthundeinstruktør. Uddannelse består af tre moduler. Du skal have gennemført hvert modul, inden du kan gå videre til det næste modul. Alle Jægerforbundets instruktøruddannelser indeholder modulet "Instruktionsteknik", så hvis du allerede har dette modul i forbindelse med en anden instruktøruddannelse, skal du ikke tage dette modul igen.

Uddannelsen til Jagthundeinstruktør består af følgende 3 moduler:

 • Modul 1: Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser

  Modul 1: Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser
  • At give hundeførere et teoretisk kendskab til, hvordan hunden lærer, hundehjernens opbygning og hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Dette kursus er ligeledes 1. modul i uddannelsen som jagthundeinstruktør.
  • Efter deltagelse i dette grundlæggende kursus skal de kommende instruktører deltage i et to dages kursus (modul 3), der omsætter den forudgående teori til praksis på træningspladserne. På modul 3 lægges der vægt på at bibringe kursisten praktiske anvisninger på, hvordan træningen skal planlægges, tilrettelægges og gennemføres.

   

 • Modul 2: Instruktionsteknik

  Modul 2: Instruktionsteknik
  • Alle instruktører skal gennemgå et ét dags kursus i instruktionsteknik med fokus på instruktørernes forståelse for hvorledes formidling, instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og gennemføres.
  • Vi fokuserer også på instruktørernes praktiske færdigheder i gennemførelse af instruktive kurser.
  • På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis, således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og give feedback.
  • Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende områder: Feedback og aktiv lytning, Planlægning af undervisning, Udførsel af undervisning, Kontrol og styring af undervisning samt læringsteori.
 • Modul 3: Jagthundeinstruktør, faglig del

  Modul 3: Jagthundeinstruktør, faglig del
  • Formålet med kurset er at gøre dig som jagthundeinstruktør i stand til at undervise og vejlede hundeførere i jagtforeningerne. Ved uddannelsens afslutning skal hundeinstruktøren kunne planlægge og gennemføre kurser for hundeførere med henblik på at gøre dem i stand til at uddanne en effektiv jagthund. Kursets primære fokus er uddannelsen af jagthunden til en effektiv apportør, således at jagten udøves på en lovmæssig forsvarlig måde.
  • Der arbejdes med forståelse for hvordan hunde lærer, hundehjernens opbygning og til de læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Kurset er baseret på den seneste videnskabelige viden om læring og hundeadfærd, og uddannelsen foregår på hundens præmisser.
  • Alle typer af jagthunde kan uddannes efter kursets metoder - afhængigt af deres individuelle specialer.
  • Bemærk, at kursister på dette kursus skal medbringe egen hund, dog efter aftale kan der giver dispensation til dette. 

Efteruddannelse Jagthundeinstruktør

 • Kursusbeskrivelse

  Kurset henvender sig til uddannede jagthundeinstruktører i foreningerne. Kurset forbindes med en rød tråd til den nye instruktøruddannelse, så der fremadrettet kan tilbydes et ensartet undervisnings- og uddannelsesforløb for kursisten. 

  Kurset er tilrettelagt med et teoretisk og praktisk indhold, så der opfordres til at medbringe egen hund. 

  Der skal ikke læses op inden kurset. 

Kredsunderviser

 • Kursusbeskrivelse

  Kursusbeskrivelse under udarbejdelse.