Vildtsygdomme og hygiejne

Jagt

  • Indsender navn: Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen
  • Sted: Lokal jagtforening
  • Slut dato/tid: 20-12-2017 00:00:00
  • Pris: Se priser for lokale kurser i en jagtforening
  • Kontaktperson: Lisbeth Bisgaard Høj
  • Level: Forening
  • Forening: 0009001 - DJ Administration
  • Jægerråd: DJ Administration
  • Kreds: Kreds 3

Dette kursus opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed.
Formål:
Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Indhold:
- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre
faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer
m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse
med afsætning af levende vildt.

Målgruppe:
Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.

Praktisk:
Kurset tilbydes eksklusivt til Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger, som selv er ansvarlige for at finde egnet lokale og deltagere til kurset. Lokalet skal have siddepladser til 25 personer, og deltagerne skal kunne se underviserens præsentationen på et lærred eller en hvid væg. Kurset afholdes på hverdage kl. 18-22. Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.

Pris:
For lokalforeninger i Danmarks Jægerforbund: 8.000,- kr. Prisen er inkl. undervisning for op til 25 personer, materialer samt udgifter til transport af underviser. Der fremsendes faktura efter kurset er afholdt.

Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. kurset eller til bestilling af et kursus kan rettes til Lisbeth Bisgaard Høj, Tlf.: 8888 7528 eller mail: lbh@jaegerne.dk

Underviser: Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.

Kursusleder: Jes Skadborg Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

FOR JAGTFORENINGER - JYLLAND:
Klik på: http://doodle.com/poll/kvmgthigm23eaa8s i din browser for at oprette nye kurser i doodle for JYLLAND - EFTERÅR 2017 (sept.-dec.)

FOR JAGTFORENINGER - SJÆLLAND og FYN:
Klik på: http://doodle.com/poll/yr4kncifkgrnhqd2 i din browser for at oprette nye kurser i doodle for SJÆLLAND & FYN - EFTERÅR 2017 (sept.-dec.)

___________________________________________________

Klik på nedenstående fil for at finde en opdateret liste over kurser i vildtsygdomme og hygiejne i Danmark.