Udgivelser

Danmarks Jægerforbunds publikationer 1. halvår 2017

Leder

25 år med sammenhold (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(1) s. 4.

Endelig maj! (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(5), s. 4. 

I medlemmernes tjeneste (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach, kreds 1 orienterer. Jæger 26(1) s. 10.

Lyt til organisationerne, tak (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(3) s. 4. Fri adgang

Markvildtet under pres (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup, kreds 4 orienterer. Jæger 26(3) s. 10. Fri adgang

Resultatorienteret indsats (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(4) s. 4. Fri adgang

Skydebaner under pres (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Jens Bjørn Andersen, kreds 3 orienterer. Jæger 26(4) s. 10. Fri adgang

Årsmøder (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen, kreds 8 orienterer. Jæger 26(5) s. 10. Fri adgang

Høringssvar og notater

Aktivitetskrav på slåningsbrak Notat (9. marts 2017). Iversen, T. - Miljø- og Fødevareministeriet – Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 1 s.

Erfaringer med afstandskravet på 130 meter for placering af skydetårne/skydestiger i forhold til naboskel. Høringssvar (4. januar 2017). Simonsen, N.H. - Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltning.1 s. For medlemmer

Forslag til bekendtgørelse om lokale naturråd med tilhørende vejledning og kort, udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort samt vejledning om udviklings-områder. 
Høringssvar ( 4. maj 2017). Iversen, T. - Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling. 1 s. For medlemmer

Forslag til indsatsprogram i Danmarks Havstrategi. Høringssvar (15. marts 2017). Christensen, C.L.- Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (Miljøstyrelsen). 1 s. For medlemmer

Udfordringer i landbrugsstøtten. Notat (6. februar 2017). Danmarks Jægerforbund, Rådgivnings- og uddannelsesafdelingen. - Miljø- og Fødevareministeriets Departement. 5 s. 

Udkast til bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. Høringssvar (9. maj 2017). Midtgaard, L.-Miljø- og Fødevare-ministeriet, Fødevarestyrelsen. 1 s. For medlemmer

Udkast til forslag til ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven). Høringssvar (8. februar 2017). Nielsen, J.B. - Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervs-styrelsen, Miljø & Biodiversitet. 1 s. For medlemmer

Udkast til ny ”Handlingsplan mod invasive arter” Høringssvar (28. april 2017). Simonsen, N.H.- Miljø- og Fødevaremin- isteriet, Miljøstyrelsen. 1 s. For medlemmer

”Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017” Høringssvar (4. januar 2017). Nielsen, J.B. - Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen, Miljø & biodiversitet. 1 s. For medlemmer

Tidsskriftartikler

Artikler - Hunde

Fri ved fod og lineføring (2017). Henrik V. Hove-Nielsen. Jæger 26(5) s. 102-104.

Grundfærdighederne: "Nej" og "Sit" (2017). Henrik V. Hove-Nielsen. Jæger 26(4) s. 34-35. Fri adgang

Hvad er grundfærdigheder? (2017). Henrik V. Hove-Nielsen. Jæger 26(3) s. 90-92. Fri adgang 

Plads til flere: Drømmer du om at blive schweisshundefører? (2017) Max Steinar. Jæger 26(4) 130-131. Fri adgang

Tysk hæder til danske schweisshunde (2017). Mads Flinterup. Jæger 26(3) 60-81. For medlemmer

 

Artikler - Byg selv

Tag over hovedet: ...at bygge et tårn med tag.. (2017). Flemming Højer. Jæger 26(4) s. 132-134. Fri adgang

Artikler - Politik

Buejagtbeslutning på pause (2017). Danmarks Jægerforbund. Jæger 26(5) s. 17. For medlemmer

Jagttidsrevisionen (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26 (1) s. 38-39. 

"Lovgivningen spænder ben for bedre biodiversitet" (2017) Bertelsen, H., Christensen, C.L., Ejrnæs, R. Altinget.dk.13 (11 januar 2017), s. Fri adgang

Kvartalsrapporten: Nyt fra lobbyen - Styrket internationalt samarbejde (2017). Wieke Edinger og Morten Sinding-Jensen. Jæger 26(1) s. 46-47.

Ulovlig jagt: Hvem tilhører ressourcerne? (2017). Symposium på Sveriges landbrugsuniversitet. Mads Flinterup. Jæger 26(3) s. 48-49. For medlemmer

Artikler - Evidensbaserede undersøgelser

Droner og losurin (2017). Carsten Riis Olesen. Jæger 26(6/7) s. 52-54. For medlemmer

Op til 20.000 rådyrlam dræbes hvert år ved høst i Danmark. (2017). Carsten Riis Olesen. Jæger 26(6/7) s. 18-19. For medlemme

Artikler - Våben/Udstyr

Test af lyddæmpere: Hvilken skal jeg købe? (2017). Nicholai Vigger Knudsen. Jæger 26(4) s. 90-93. For medlemmer

Våbenmessens nyheder: IWA (2017). Lars Thune Andersen. Jæger 26(4) s. 126-127. For medlemmer

Artikler - Jagt

Anden med det brede næb: Skeanden (2017). Niels Jørgen Henriksen. Jæger 26(4) s. 78-80.

Hvor mange bukke? (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(5) s. 20-21. Fri adgang

Artikler - Praktisk forvaltning

I skovens dybe, stille ro (2017). Mads Flinterup m.fl. Jæger 26(1) s. 74-76.
Er der reelt en interessekonflikt mellem entreprenører, der arbejder i skoven, og jagt i skoven? Nej tværtimod, mener forfatteren.

Insekter og markdrift (2017). Jens Ljungmann Pedersen. Jæger 26(4) s. 50-51. Fri adgang

"Morten" sulter i sommerperioden (2017). Anders Rishøj Jensen. Jæger 26(5) s. 78-79. For medlemmer

Nyt om vildtforvaltning - Temadag (2017). Sabina Rohde. Jæger 26(4) s. 124-125. For medlemmer

Regulering af prædatorer (2017). Lene Midtgaard. Jæger 26(3) s. 28-29. Fri adgang

Vand er lig med liv: [At anlægge et vandhul kan være en god måde at skabe et åndehul på din ejendom]. (2017). Sabina Rohde. Jæger 26(5) s. 122-123.

Artikler - opmåling

Er verden gået af lave? (2017). Carsten Dahl-Hansen. Jæger 26(5) s. 32-45. Fri adgang

Når 13 er et lykketal: Buk på 210 point (2017). Max Steinar. Jæger 26(5) s. 26-27. For medlemmer

Artikler - Tips og Info

Dræbermusvitter på spil (2017) [Aprilsnar]. Kim Lykke Jensen. Jæger 26(4) s. 82. For medlemmer

Strid om bytte: Hvem skød hjorten? (2017). Max Steinar. Jæger 26(1) s. 81.

Naturmødet i Hirtshals: Jægerne indtager scenen (2017). Torsten Lind Søndergaard. Jæger 26(5) s. 112.

Skadesløs (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(3) s. 52-53. For medlemmer

Tip til bukkejagten: Undgå bly i gryden (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(5) s. 80. Fri adgang

To ulve går sammen (2017). Max Steinar. Jæger 26(3) s. 31. Fri adgang

Fagrapporter

Midtgaard, L., Illemann, J.K., Bencke, S., Flinterup, M., Rohde, S. (2017).  Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land. Danmarks Jægerforbund, Fagrapport, 28 s. Fri adgang

Olesen, C.R. (2017). Prædationsprojektet -Statusrapport 2016. Danmarks Jægerforbund, Fagrapport, 14 s.

DJ i pressen

TV

Henrik er tidligere hundefører: Føler med Pablos ejer. Interview: Henrik V. Hove-Nielsen: TV2 Østjylland, Søren Ploug Lilmoes, 11. maj 2017, 18:55. Fri adgang

Jagten er i gang: børn lærte om kødets vej til køledisken. 40 børnehavebørn var tirsdag med til at flå og dissekere en buk ved Jagtens Hus på Djursland. Interview: Danmarks Jægerforbund: -TV2 Østjylland, Peter Svith Skou-Hansen, 16. maj 2017, 17:39. Fri adgang

 

Online

Jægerforbund går ind i sagen om forsvundne Pablo. Interview: Torsten Lind Søndergaard: TV2 Østjylland, Søren Ploug Lilmoes, 11.maj 2017, 16:20. Fri adgang

Konferencer og Foredrag 

Olesen, C.R. (2017). Oral - New findings in dispersal habitat-related breeding-success and predation in Danish grey partridge33rd IUGB and 14th Perdix Congress. 22-25 Aug 2017, Montpellier, France.

Folder

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer 2017 (2017). Rishøj, A., Søndergaard, N., Iversen, T., Nielsen, J.B. - Danmarks Jægerforbund og SEGES, 20 s. Fri adgang

Opskrifter

Den sorte dame (2017). Niels Stærup. - Jæger 26(1) s. 25.

Martsviolsnaps (2017). Niels Stærup. - Jæger 26(3) s. 24. 

Risotto med fasan, grønne asparges og svampe. Finn Kallesø Sørensen. - Jæger 26(3) s. 86-87. For medlemmer

Røget dyrekølle med asparges, syltede hyben og ramsløgspesto (2017). Finn Kallesø Sørensen - Jæger 26 (5), s. 110-111.

Skovmærke (2017). Niels Stærup. - Jæger 26 (4), s. 26.

Sødskærmssnaps (2017). Niels Stærup. -Jæger 26(5), s. 24.

Vildtmeatza (2017). Finn Kallesø Sørensen. - Jæger 26 (4), s. 108. For medlemmer

Interview - Politik

Det var det eneste rigtige. Interviewer: Max Steinar. - interviewede: Kristian Raunkjær (2017). - Jæger 26 (1) s. 18-20.  

-Fordelene må stå klart for alle (2017). Interviewer: Max Stein. - interviewede Landsjagtforeningens mand: Kaj Anton Martinussen. Jæger 26(1) s. 22.

- Jeg har min egen mening (2017) Interviewer: Torsten Lind Søndergaard. - interviewede: Esben Lunde Larsen. - Jæger 26(3) s. 56-59. Fri adgang

Om 25 år: Lys fremtid for jagten (2017) Interviewer: Torsten Lind Søndergaard. - interviewede: formanden Claus Lind Christensen. - 26(1) s. 26-27.

Samarbejde giver gode resultater! (2017). Interviewer: Morten Sinding-Jensen. - interviewede: Søren Pape Poulsen. - Jæger 26 (4) s. 114-115.

-Uvurderligt med sammenhold (2017). Interviewer: Max Steinar. - interviewede Dansk Jagtforenings mand: Michael Iuel. Jæger 26(1) s. 24

-Vi havde ikke noget valg (2017). Interviewer: Max Steinar. - interviewede Strandjagtforeningens mand: John Friborg. Jæger 26(1) s. 23.

Interview - Portræt

Aksel fra Ansager (2017). Interviewer: Kim Lykke Jensen.- Portræt: Aksel Nielsen. - Jæger 26(4) s. 110-112.

Aksel og fuglene (2017). Interviewer: Kim Lykke Jensen.- Portræt: Aksel Poulsen. - Jæger 26(3) s. 50-51. Fri adgang

Soldat og jæger (2017). Interviewer: Morten Sinding-Jensen. - Portræt: Ulf Scheibye. - Jæger 26(3) s. 32-35. For medlemmer

Superveteranen (2017). Interviewer: Max Steinar. - Portræt: Niels Juel Jensen. - Jæger 26(4) s. 54-57.

Bog- og DVD anmeldelser

Karpaterhjorte (2017). Anmelder: Carsten Dahl-Hansen (2017). DVD: Hunters Video, 73 minutter. 4 patroner.

Kommunikation

Er jægerne i risikozonen? (2017). Max Steinar. - Jæger 26(5) s. 134-135.
En landsdækkende undersøgelse skal afklare, hvor stor en procentdel af jægerne der har været udsat for borrelia og TBE (hjernehindebetændelse) efter smitte fra skovflåter.

Jægernes ansvarsforsikring overgår til Tryg (2017). Torsten Lind Søndergaard. -  Jæger 26(5) s. 124.
Fra 1. april overgik jægernes lovpligtige ansvarsforsikring til Tryg Forsikring.

Markedets bedste hundeforsikring - Nyt medlemstilbud fra TRYG Forsikring (2017). Joan Brønnum Kvist. - Jæger 26(3) s. 54-55. Fri adgang

Medlemsundersøgelse 2016 (2017). Joan Brønnum Kvist. - Jæger 26(1) s. 86-87.

Ny "Hofleverandør": Virklund Bryghus (2017). Max Steinar. - Jæger 26(5) s. 76. Fri adgang
For hver øl, der sælges, går der to kroner til Jægernes Naturfond

Projekt "Jagtens Hus" er nu afsluttet (2017). Joan Brønnum Kvist. - Jæger 26(3) s. 96-97. For medlemmer