Katte i naturen

Det har negative konsekvenser for vores vildt, at vi har mange løse katte rendende rundt i vores natur. Derfor mener Danmarks Jægerforbund, at der skal stilles en række krav til katteejere.

Katte har en negativ indflydelse på vildtet, og Danmarks Jægerforbund har en klar holdning til, at katte ikke hører til i den danske natur.

Derfor er det også Danmarks Jægerforbunds holdning, at katte juridisk skal sidestilles med hunde. Det betyder, at de skal mærkes og bære halsbånd med kontaktoplysninger.

Derudover opfordrer Danmarks Jægerforbund til, at katte, der kan få adgang til naturen på fx landbrugsejendomme, neutraliseres. Der skal ikke ske en yderligere forplantning og dermed uhensigtsmæssig spredning af uønskede katte i naturen.

For at skabe et overblik over mængden af katte i naturen opfordrer vi til, at alle jægere – og andre der færdes ude – registrerer de katte, de ser, via app’en Naturappen. Se mere om det her.

Det fremtidige arbejde med at undgå kattenes negative indvirkning på naturen kræver viden.

Fakta og regler om katte i naturen:

  • Herreløse katte er omfattet af Dyreværnsloven og en særlig bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte.
  • Ejerkatte er omfattet af Mark- og vejfredsloven. 
  • Find gældende lovgivning her.

Må katte gå frit i naturen?

  • For herreløse katte er der ingen regler.
  • Ejerkatte må ikke færdes frit i naturen. Ejeren skal holde dem hjemme.

Må man skyde katte?

  • Herreløse katte må skydes, hvis det sker et sted, hvor man lovligt kan anvende sit skydevåben, hvis det sker dyreværnsmæssigt forsvarligt, og hvis det sker uden forudgående indfangning.
  • Ejerkatte må IKKE længere skydes (heller ikke efter forudgående advarsel til ejeren), efter at Mark-og vejfredsloven blev ændret (med mindre katten angriber husdyr eller er til nærliggende fare for personer eller ejendom).

Hvad gør man, hvis naboens kat generer?

  • Herreløse katte: Kontakt kommunen med henblik på indfangning og aflivning.
  • Ejerkattte: Optag (indfang) katten og aflever den til ejeren eller myndighederne (hvis man ikke kender ejeren). Ellers kontakt politiet.

I tilfælde af at kommune eller politiet ikke vil tage sig af sagen, vil vi i Danmarks Jægerforbund gerne informeres om dette, enten pr. mail på post@jaegerne.dk eller på telefon 8888 7500.