Mærkningsordning - Bæredygtig jagt

Bæredygtig Jagt, der er et samarbejde mellem Sektion for større jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Herregårdsjægerne, er en ny mærkningsordning, der skal skabe gennemskuelighed i udsætningen af fjervildt. Mærket gives kun når det kan dokumenteres, at man overholder en række juridiske og etiske krav.

Hvad er mærkningsordningen?

Mærkningsordningen ejes af Bæredygtig Jagt, der er et samarbejde mellem Sektion for større jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Herregårdsjægerne.
Driften og administrationen af mærkningsordningen varetages af Bæredygtig Jagt via et sekretariat i Danmarks Jægerforbund.

Bæredygtig Jagt er udfærdiget af Danmarks Jægerforbund efter mærkningsordning for opdræt- og udsætning af fjervildt – Bæredygtig Jagt. Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til jagtvæsener og andre aktører på skov- og landbrugsejendomme, der udsætter fasaner, agerhøns eller ænder og som ønsker at være en del af mærkningsordningen. 

Mærkningsordningen Bæredygtig Jagt er et instrument for både større og mindre jagtvæsener og andre aktører til at erklære, at de overholder de lovgivningsmæssige og etiske retningslinjer, der er opstillet for udsætning af fjervildt og samlet i dette dokument. Desuden vil mærkningsordningen være et forum for ”best practise”.

Mærkningsordningen følger de jagtetiske regler og i hovedtræk principperne i ”Interne retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner” udarbejdet i maj 2000 af Tolvmandsektionen, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.

I retningslinjerne står:”Retningslinjerne er ledetråde, der løbende skal tilpasses de konkrete forhold, og må således ikke blive en endegyldig facitliste for den enkeltes jagtmoral og forpligtelse til at forbedre og beskytte sit jagtrevir generelt”.

De jagtetiske regler er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og Naturstyrelsen. http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/om-at-gaa-paa-jagt/jagtetiske-regler/

Hvad er formålet?

Formålet med denne mærkningsordning er at medvirke til;

  • en langsigtet bæredygtig jagt på udsat fjervildt.
  • at udbrede kendskabet til, at udsætning af fjervildt og efterfølgende jagtudøvelse sker på præmisser, der er etisk og fagligt forsvarlige og overholder gældende lovgivning.
  • at tilvejebringe finansiering af indsatser, der skal skabe forståelse for jagtsagen og jagtens positive betydning for naturindholdet, herunder biodiversitet i det åbne land og skoven.
  • at nedlagt fjervildt på ejendomme med mærkningsordning opnår en merværdi i afsætningsleddet end nedlagt fjervildt fra ejendomme uden mærkningsordning.
  • større sammenhæng  mellem det antal fjervildt, der kan udsættes og terrænets faktiske bæreevne.
  • distancering fra ejendomme der ikke efterlever god praksis og adfærd ved udsætning af fjervildt.
  • markedsføring af vildtkød (fra jord til bord), som sund, delikat og fornybar fødevareressource fra naturen.      

Danmarks Jægerforbund varetager på vegne af Bæredygtig Jagt, registreringen af jagtvæsener/ejendomme, som ønsker at indgå i mærkningsordningen.

Vil du være med i mærkningsordningen?

De ejendomme/jagtvæsener der ønsker, at indgå i mærkningsordningen kan hente blanketten her.

Udfyldte og underskrevne skema indsendes til nedenstående: 

Danmarks Jægerforbund
Att. Mærkningsordningen
Molsvej 34
8410 Rønde
Eller pr. e-mail: di@jaegerne.dk

Danmarks Jægerforbund vil herefter fremsende diplom samt et mærkningsordnings-klistermærke.   

Indbetalingen af det årlige gebyr sker via Dansk Skovforening, som også udsender faktura. Beløbet fastsættes på baggrund af det antal fugle, der udsættes. Derfor skal vi have information om det antal fugle, der udsættes på den pågældende ejendom.

Beløbsstørrelserne er følgende: 

Antal fugle, der udsættes

Afgift pr. år.

<1.500

3.000 kr.

1.500 – 4.000

6.000 kr.

4.000 – 10.000

9.000 kr.

Guldnål

25.000 kr.

Mere info se her:

Se Bæredygtig jagt folder - her

Se indstik vedr. ny mærkningsordning - her