DJ's input til Naturpakken

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi for mest mulig jagt og natur. Det afspejler sig i vores input til regeringens kommende naturpakke. Her kan du følge vores arbejde med Naturpakken og læse vores input til den.

Med dette input til miljø- og fødevareministeriets Naturpakke kommer vi med vores bud på, hvordan naturindsatsen med fordel kan prioriteres og hvilke mere konkrete indsatser, vi mener bør til for, at vi på kortere og længere sigt kan få mere natur med en højere naturværdi i Danmark.

Noget af det vigtigste i processen med regeringens naturpakke er, efter vores opfattelse, at Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra 2013 inddrages aktivt. Det arbejde, kommissionen lavede, er et af de største og mest fokuserede arbejder, der er sket i naturstrategisk sammenhæng i Danmark i mange år. Ikke at bruge et sådant arbejde, der er bredt funderet både politisk og i organisationerne, vil være spild af ressourcer og til skade for naturen.

Læs vores input her:

Naturlig virkelyst - Danmarks Jægerforbunds input til Naturpakken 

Landbrugets rammevilkår - Bilag til Jægerforbundets input til Naturpakken.