Jagtens Hus

Stedet hvor jagt og natur udvikles og styrkes i Danmark

Danmarks Jægerforbund har siden oprettelsen i 1992 haft til huse dels i kontorbygninger i Rødovre (administration), dels lidt uden for Aarhus ved Kalø (uddannelse og rådgivning).

Det blev vedtaget af repræsentantskabet at samle alle medarbejdere og alle funktioner i ét hus, med det sigte at styrke vores arbejde for jagten og naturen i Danmark. Placeringen er valgt til at blive Kalø, beliggende i Nationalpark Mols Bjerge.

Det nye hus kalder vi for ”Jagtens Hus”.

Vision for huset er:

Jagtens Hus er Danmarks Jægerforbunds nye tilbud til alle jægere, jagt- og naturinteresserede i Danmark. Der er tale om et videnscenter, et uddannelsescenter, et forskningscenter, udviklings- og demonstrationscenter. Ja, kort sagt Danmarks nye midtpunkt for alt, hvad der handler om jagt, vildt, våben, hunde, anvendelse af vildt, m.v. – og herunder naturen i og omkring alle disse emner. Det er et center, der spænder fra undervisning og kultur til innovation og råvarer til mad og mode.

Jagtens Hus kommer til at ligge i de smukke omgivelser ved Kalø Vig, - kun 30 minutter fra Århus centrum. Her er vi ved at erhverve de nuværende bygninger og grund af Miljøministeriet, og her vil vi opføre tre bygninger, hver med deres formål til at kunne realisere den vision, vi har for stedet.

 

I dag ser stedet således ud. Der er tale om en række gamle og knopskudte bygninger, der ikke længere er tidssvarende, hverken hvad angår funktionalitet eller arbejdsmiljø. Bygningerne viser kun lidt respekt for de smukke omgivelser, de er placeret i.

 

Derfor vil vi starte på en frisk og etablere en ny moderne bygningsmasse, der lever op til de nyeste standarder for indretning, vedligeholdelse, driftsomkostninger og funktionalitet. Og vi vil skabe et byggeri, der passer ind i og yder respekt for den natur, vi kommer til at bo i.

 

På denne skitse kan man få en fornemmelse af det arkitektoniske udtryk af de to længebygninger. Skitsen viser administrationsbygningen til venstre og mødehuset til højre.

Administrationsbygningen indeholder reception, kontorer til 60 personer, diverse tekniske rum som f. eks. et lokale til partering og undersøgelse af vildt, et våbenværksted og et trofælaboratorium, hvor vi ved hjælp af traditionelle og højteknologiske metoder kan undersøge opsatse, mv.

Mødehuset vil indeholde forskellige størrelser mødelokaler, undervisningslokaler og grupperum, så vi kan sørge for undervisning i topmoderne lokaler og efter de bedste læringsprincipper. Der vil også være en kantine, samt en jagtstue, hvor kursisterne kan sidde i pauser og om aftenen og ordne verdenssituationen. Mellem husene er der plads til forskellige udendørs aktiviteter. Og omme bagved findes der hundegårde, som i dag.

Endelig er der planlagt et lille formidlingshus. Det skal anvendes til formidling af jagt og natur overfor offentlighed, turister, skoler, osv.; Der er tale om en lille butik, et udstillingslokale, et lokale til praktisk naturformidling (f. eks. dissekering af en fasan), og offentlige toiletter.

 

Kigger vi ind i den ene i den ene længebygning får man en god fornemmelse for, hvordan denne vil tage sig ud. Der vil være masser af lys. Der er to etager, og der er et godt solskærmende udhæng, hvorunder der også er mulighed for at lave diverse aktiviteter.

Ved valg af materialer er der tænkt meget over, at det skal kunne holde til at blive brugt. Husene vil være velegnede både til jagtstøvler og til hundepoter. Vi taler om beton, glas og træ, - både ude og inde.

Alt bliver sat sammen, så der bliver et rigtigt godt arbejdsmiljø, hvor der er taget hensyn til både akustik, lys, klima, energiforbrug, arbejdsflow, vedligeholdelse, rengøring, osv.

 

 

Områdets disponering

Nedenfor kan man se en situationsplan med placering af bygningerne. Øverst til højre har vi administrationsbygningen, der ligger med ryggen op i mod skoven. Under denne, adskilt af paradepladsen, ligger mødehuset. Til venstre det lille formidlingshus med bl. a. en lille butik, hvor de mange turister kan købe diverse varer, der har jagtlig forbindelse. Der er parkeringsplads, som både bruges af medarbejdere, gæster til os og gæster til skoven.

Alt dette er naturligvis stadig kun skitser, som i en efterfølgende proces skal gøres meget mere konkrete.

Det vil blive et byggeri, som vi og vore efterkommere kan være meget stolte af. Det vil blive et både smukt og meget funktionelt jagtcenter, hvor vidensudvikling og vidensdeling kommer i centrum til gavn og glæde for såvel den enkelte jæger som for det omgivende samfund.

 

 

Administrationshuset

Her vil vores knap 60 medarbejdere få til huse og få mulighed for at arbejde i et åbent, lyst og dynamisk miljø, der vil være befordrende for den indsats, der skal gøres for at bevare jagten i Danmark, og for at kunne yde en maksimal service for vores medlemmer og den omverden, der omgiver os.

Dette hus vil også indeholde våbenværksted, et rum til trofæopmåling og vildtbehandling, altså relevante ”værksteder” for jægeren i Danmark.

Uddannelseshuset

Dette hus danner rammen om uddannelsen af vildtforvalterne, jægerne, naturinteresserede, andre aktiviteter med relation til jagten og naturen og meget mere. Kort og godt, det vil være i det hus jægerne og naturinteresserede mødes.

Dette hus indeholder 5 mødelokaler af varierende størrelser, en stor kantine, et anretterkøkken og en jagtstue, der kan skabe rammen om den gode og hyggelige dialog om jagten for både gæster og kursister.

 

Formidlingshuset

Da vi ønsker at præsentere jagten for ”Familien Danmark”, bliver der opført et formidlingshus, der til dels vil være offentlig adgang til, og hvor også skoleklasser kan komme og få undervisning om jagten og naturen.

Her kan man se en plantegning af de tre huse (stueplan):

 

Det vil være et hus, som bliver base for en del af aktiviteterne, der foregår i Kaløskovene, hvor vi allerede i dag har et fantastisk samarbejde med Naturstyrelsen om brugen af deres arealer, og hvor vi formidler jagten til den del af befolkningen, der ikke går på jagt.

Overnatning

Ud over de faciliteter, vi etablerer på grunden nede ved Kalø Vig, har vi brug for overnatningsfaciliteter, der skal anvendes i forbindelse med afvikling af undervisning på stedet samt i forbindelse med møder, og når der er gæster på stedet.

Her overtager vi på lejebasis Rønde vandrehjem, hvor vi dels vil bruge det til vores formål, dels i samarbejde med andre partnere i området for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Her vil der blive tale om et vandrehjem, som vil indgå i formidling af jagten og naturen.