Prøveregler

DJU's Fælles markprøveregler

DJU's Fælles markprøveregler

OBS:  ændring i § 12, stk 1 vedr. aldersgrænse i ungdomsklassen pr. 1/1-2017, se her.

Apporteringsprøveregler for jagthunde

 

 

Såfremt du ønsker at udskrive apporteringsreglerne, skal du først downloade pjecen som en pdf fil

Regler for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøver og Forbundsmesterskab