Instruktøruddannelserne

Instruktøruddannelserne

I Danmarks Jægerforbund tilbyder vi forskellige instruktør uddannelser. 

Opbygning

Flugtskydningsinstruktør:

(Optagelse på dette kursus forudsætter, at du er medlem af DJ, har jagttegn eller våbenpåtegning til haglgevær samt en skriftlig godkendelse fra din jagtforeningsformand. Dette fremvises til underviser på kursusdagen.)

 • Modul 1: Skydeleder, hagl (Kan tages som selvstændig uddannelse - (se nærmere forklaring under beskrivelsen af modul 1) kr. 600,- 
 • Modul 1 & 3: Flugtskydningsinstruktør (Består af modul 1 skydeleder, hagl og modul 3 flugtskydningsinstruktør faglig del) Kurserne afvikles i forlængelse af hinanden over 2 dage - Kr. 1.350,- 
 • Se oversigt over flugtskydningsinstruktøruddannelsen
 • Flugtskydningsinstruktøruddannelser fra andre forbund er også gyldige i regi af DJ, dog udsteder DJ kun ID-kort mv. til instruktører der har gennemført DJs uddannelse.

 Riffelinstruktør:

(Optagelse på dette kursus forudsætter skriftlig godkendelse fra din jagtforeningsformand. Fremvises til underviser på kursusdagen.)

 • Modul 1: Skydeleder, riffel - Kr. 600,-
 • Modul 2: Instruktionsteknik - Kr. 750,-
 • Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del - Kr. 1.350,-

Jagthundeinstruktør:

 • Modul 1: Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser
 • Modul 2: Instruktionsteknik
 • Modul 3: Jagthundeinstruktør, faglig del

Beskrivelse af fagene:

Modul 1: Skydeleder, hagl eller Skydeleder, riffel

 • Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere, idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under skydningen. Indtil 1. marts 2014 havde Jægerforbundet ingen skydelederuddannelse, og derfor var man tvunget til at bruge to dage på instruktørkurset, for at kunne opfylde kravene om en skydeleder. Jægerforbundets forsikringspolice krævede en instruktør på banen. Det medførte, at mange tog en instruktøruddannelse uden intentioner om at virke som instruktør.
 • Nu har vi fået ændret forsikringspolicen, og det skulle gerne gøre det nemmere at skaffe de skydeledere der er brug for på landets skydebaner. Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men skydelederen kan lede skydningen, og dermed opfylde kravene i lovgivning og forsikring. Da der er stor forskel på flugtskydning og riffelskydning oprettes der to skydelederuddannelser; en for flugtskydning og en for riffelskydning. Skydelederuddannelserne er åbne for alle med gyldigt jagttegn, bestået riffelprøve (skydeleder, riffel), medlemskab af Jægerforbundet og fyldt 18 år.Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås før der udstedes kursusbevis.

Modul 1: Effektiv jagthundetræning

 • At give hundeførere et teoretisk kendskab til, hvordan hunden lærer, hundehjernens opbygning og hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Dette kursus er ligeledes 1. modul i uddannelsen som jagthundeinstruktør.
 • Efter deltagelse i dette grundlæggende kursus skal de kommende instruktører deltage i et 2-dages kursus (modul 3), der omsætter den forudgående teori til praksis på træningspladserne. På modul 3 lægges der vægt på at bibringe kursisten praktiske anvisninger på, hvordan træningen skal planlægges, tilrettelægges og gennemføres.

Modul 2: Instruktionsteknik

 • Riffelinstruktører og Jagthundeinstruktører skal gennemgå et ét dags kursus i instruktionsteknik med fokus på instruktørernes forståelse for hvorledes formidling, instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og gennemføres.
 • Vi fokuserer også på instruktørernes praktiske færdigheder i gennemførelse af instruktive kurser.
 • På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis, således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og give feedback.
 • Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende områder: Feedback og aktiv lytning, Planlægning af undervisning, Udførsel af undervisning, Kontrol og styring af undervisning samt læringsteori.

Modul 3: Flugtskydningsinstruktør

 • Flugtskydningsinstruktøruddannelsen tages over 2 dage, hvor pensum fra skydelederuddannelsen og flugtskydningsinstruktør faglig del indgår i kurset. Uddannelsen afsluttes med skrifteig prøve i skydeleder, hagl og flugtskydningsintruktør faglig del.
 • Har man bestået kurset skydeleder, hagl, gives der merit for dette i flugtskydningsinstruktøruddannelsen.

Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del 

 • Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på det praktiske.
 • Derfor foregår kurset på enten på en flugtskydebane eller på en riffelbane, således at du f.eks. kan lære fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give nogle praktiske ”værktøjer” til de nye instruktører, hvis mål er at træne nyjægere op til at bestå haglskydeprøven eller riffelskydeprøven.
 • Ligesom på skydelederuddannelserne afsluttes de skydefaglige moduler med en skriftlig prøve, som skal bestås før du får dit kursusbevis. Deltagelse på fagkurserne forudsætter, at du kan fremvise et kursusbevis for deltagelse på det relevante grundkursus samt ved flugtskydningsinstruktør, faglig del et bevis for bestået haglskydeprøve.

Modul 3: Jagthundeinstruktør, faglig del

 • Formålet med kurset er at gøre dig som jagthundeinstruktør i stand til at undervise og vejlede hundeførere i jagtforeningerne. Ved uddannelsens afslutning skal hundeinstruktøren kunne planlægge og gennemføre kurser for hundeførere med henblik på at gøre dem i stand til at uddanne en effektiv jagthund. Kursets primære fokus er uddannelsen af jagthunden til en effektiv apportør, således at jagten udøves på en lovmæssig forsvarlig måde.
 • Der arbejdes med forståelse for, hvordan hunde lærer, hundehjernens opbygning og til de læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Kurset er baseret på den seneste videnskabelige viden om læring og hundeadfærd, og uddannelsen foregår på hundens præmisser.
 • Alle typer af jagthunde kan uddannes efter kursets metoder - afhængigt af deres individuelle specialer.
 • Bemærk, at kursister på dette kursus skal medbringe egen hund, dog efter aftale kan der gives dispensation til dette.

Merit

Der giver ikke merit for instruktøruddannelserne eller enkelte moduler. Årsagen til, at der ikke gives merit er, at Danmarks Jægerforbund ønsker at sikre, at alle forbundets instruktører har gennemgået den samme grunduddannelse.

Samtidig er indholdet af vores skydeuddannelser reguleret af Naturstyrelsen jf. Våbenloven og godkendt på baggrund af kursets indhold og tilhørende prøver. Danmarks Jægerforbund har ikke på baggrund af Naturstyrelsens godkendelse bemyndigelse til at dispensere for kurset eller dele heraf, hvorfor vi ikke kan give merit for tidligere uddannelser, selvom disse er længere og har et højere fagligt indhold end det, der kræves.

%MCEPASTEBIN%