Flugskydningsinstruktør

For at blive flugtskydningsinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal du igennem en uddannelse bestående af to moduler. Læs mere om kurset her.

Kurserne

Optagelse på disse kurser forudsætter, at du er medlem af DJ, er fyldt 18 år, har jagttegn med våbenpåtegning til haglgevær samt en skriftlig godkendelse fra din jagtforeningsformand. Dette fremvises til underviser på kursusdagen.

  • Skydeleder, hagl - kan tages som en selvstændig uddannelse - kr. 600,- 
  • Flugtskydningsinstruktør - Består af Skydeleder, hagl og Flugtskydningsinstruktør, faglig del. Kurserne afvikles i forlængelse af hinanden over 2 dage - Kr. 1.350,- 

Flugtskydningsinstruktøruddannelser fra andre forbund er også gyldige i regi af DJ, dog udsteder DJ kun ID-kort mv. til instruktører, der har gennemført DJ's uddannelse.

Skydeleder, hagl

Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere, idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under skydningen.

Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men skydelederen kan lede skydningen og dermed opfylde kravene i lovgivning og forsikring.

Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås, før der udstedes kursusbevis.

Flugtskydningsinstruktør, faglig del

Flugtskydningsinstruktøruddannelsen tages over 2 dage, hvor pensum fra skydelederuddannelsen og flugtskydningsinstruktør, faglig del indgår i kurset. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

Har man bestået kurset skydeleder, hagl, gives der merit for dette i flugtskydningsinstruktøruddannelsen.

Tilvalg: Instruktionsteknik

Kurset instruktionsteknik fokuserer på instruktørernes praktiske færdigheder i det at instruere kursister.

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis, således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og give feedback.

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende områder: Feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning, udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt læringsteori.

Tilmelding

Du finder de aktuelle kurser og mere information her, hvor du også kan tilmelde dig. Søg på enten skydeleder, hagl, flugtskydningsinstruktør eller instruktionsteknik.