Årsmøde

Øvrige

  • Indsender navn: Johnny Gotfredsen
  • Sted: Holbæk Bådelaug, Finsings Plads, Havnen Holbæk
  • Start dato/tid: 22-01-2018 19:00:00
  • Slut dato/tid: 22-01-2018 21:00:00
  • Pris: 0
  • Kontaktperson: Johnny Gotfredsen
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000069 - Holbæk Jægerråd
  • Kreds: Kreds 7

Der indkaldes til årsmøde i Holbæk Jægerråd
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet., ide kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure
7. Indkomne forslag
8.Eventuelt
Vel mødt
Holbæk Jægeråd