Vildtforvaltning

Forvaltningen af vildt er en kompliceret størrelse. Det foregår både på den enkelte jægers jagt, på den internationale scene og fra politikernes hånd. Her kan du blive klogere på meget af den viden og de begreber, der ligger bag vildtforvaltning.

Siderne om vildtforvaltning er under udarbejdelse. 

Du kan indtil videre finde mere om adaptiv forvaltning her.

Og du kan finde fagrapporten fra konferencen om jægernes vidensopsamling her.