Træ- og buskbevoksninger

Træ- og buskbevoksninger er vigtige biotoper i landbrugslandet og er levested for mange af landbrugslandets dyr.

Træ- og buskbevoksninger kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Eksisterende træ- og buskbevoksninger skal plejes og udtyndes således at de fremstår med minimum 75% hjemmehørende arter senest 10 år efter pleje eller vedligehold er opstartet.
  • Dødt ved og nedskåret materiale efterlades i det omfang det er muligt.
  • Beplantningen skal suppleres med to andre tiltag (nr. 2-7) for at være pointgivende. De to supplerende tiltag udløser selvstændige point.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år

Regler for direkte arealstøtte

  • Er ikke en del af det støtteberettigede areal.

Se etablering af træ- og buskbevoksninger.