Tætslåede vegetationsstriber

Tætslåede vegetationsstriber medvirker til at øge fødegrundlagt for eksempelvis hare og fungerer også som et soleksponeret areal, hvor dyr og fugle kan tørre sig.

Tætslåede vegetationsstriber kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Striben skal løbende holdes så kort, at den ikke, kan anvendes som redeskjul.
  • Skal være minimum 2 meter bred og maksimal 6 meter bred.
  • Anlægges flere ved siden af hinanden, skal der være en afstand på 20 meter.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år. Det er dog muligt at omlægge 30% af tiltaget årligt.

Regler for direkte arealstøtte

  • Striber må holdes helt kortslåede gennem hele vækstsæsonen.
  • Må være op til 10 meter bred og maksimalt udgøre 10% af markens samlede areal.
  • Må gerne kombineres med andre tiltag, blot disse tilsammen ikke bliver mere end 10 meter brede eller udgør mere en 10% af markens samlede areal.
  • Anlægges flere tiltag på tilsammen 10 meter ved siden af hinanden, skal der være 10 meter imellem disse.
  • Skal friholdes for tilgroning med træer og buske.