Stenbunker

Stenbunker skaber et overvintringssted for en række arter. Er levested for krybdyr.

Stenbunker kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Stenbunken skal være placeret soleksponeret.
  • Bunken skal minimum være 5 m2 i grundareal og minimum 1 meter høj.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år

Regler for direkte arealstøtte

  • Arealet hvor stenbunken er placeret, skal frategnes det støtteberettigede areal.