Sprøjte- og gødningsfri randzoner

Sprøjte- og gødningsfri randzoner skaber grundlag for en øget variation i form af planter og insekter og et øget fødegrundlag for landbrugslandets dyreliv.

Krav til sprøjte- og gødningsfri randzoner ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Skal følge produktionsarealet.
  • Skal være minimum 6 meter brede.
  • Kan ikke anlægges i andre biotopplantiltag, bortset fra ”kyllingestriber”.
  • Kan ikke anlægges omkring græsarealer i og udenfor omdrift.
  • Opretholdes fra såning til høst.

Regler for direkte arealstøtte

  • Indgår som en del af det dyrkede areal.