Redekasser

Redekasser kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Opsætning af redekasser til natugle, kirkeugle, tårnfalk og stær.
  • Opsættes efter almindelige anbefalinger: se evt. her: http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fuglekasser
  • Redekassen placeres under hensyntagen til artens krav til habitat.
  • Ved kontrol skal der kunne redegøres for hvilken art eller artsgruppe redekassen er opsat til.
  • Redekasserne er kun pointgivende, så længe de er egnede til brug.

Andet:

  • Vær opmærksom på, at det IKKE er tilladt selv at hænge tårnfalkekasser op i elmaster. Men hvis man retter henvendelse til det selskab som ejer masten, er de gerne behjælpelige med at hænge kassen op.

Formål

  • Øge antallet at rugemuligheder for hulrugende fugle.