Naturplan for ejendommen

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

 • Skal i detaljer beskrive ejendommens:
  • Naturindhold
  • Fremadrettede målsætning
  • Anbefalinger til forbedring af naturinholdet
  • Understøttes af de valgte biotopplantiltag
 • Skal indeholde:
  • Kortlægning af ejendommen
  • Redegørelse for evt. beskyttelseshensyn, eks. §3 områder.
 • Skal opdateres hvert 5. år.
 • Skal kunne fremvises på forlangende, sammen med dokumentation for fornyelse. .

Formål

Overensstemmelse mellem ejendommens naturindhold og arbejdet med udførsel af biotopplaner.