Lysåben vegetation/arronderinger

Lysåben vegetation/arronderinger kan skabe levesteder til markvildtet, som blandt andet sikrer føde, ly og redeskjul til markvildtet.

Lysåben vegetation/arronderinger kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Arrondering af hjørner eller kanter af i marken.
  • Kan bestå af græsarealer, udyrket areal med naturlig vegetation eller vildtstriber.
  • Græsarealer skal plejes enten ved afgræsning eller høslet.
  • Udsås arronderingen som en vildtstribe skal der anvendes vildt- og bivenlige plantearter.
  • Traditionelle markafgrøder i ren bestand eller permanente afgrøder må ikke anvendes.
  • Må ikke tilsås med kulturgræsser som eksempelvis rajgræs og rødsvingel.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år

Regler for direkte arealstøtte

  • Mulighed for anvendelse som MFO-blomsterbrak, dog ikke i 3 og 5-årige biotopplaner.
  • Hvis arealet ikke er mere end 10 meter bredt eller udgør mere end 10% af markens samlede areal, kan arealet betragtes som en vildtstribe.
  • Arealer på optil 20 meter i bredden kan anmeldes som MFO markbræmme.