Levende hegn og linjeformede markopdelinger

Levende hegn og linjeformede markopdelinger er vigtige biotoper, som skaber føde og dækning.

Levende hegn og linjeformede markopdelinger kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Omfatter levende hegn, diger markskel og andre linjeformede markopdelinger (eks. grøfter og veje).
  • Skal have en bredde på minimum 2 meter med urørt, naturlig bevoksning.
  • Levende hegn skal senest 10 år efter etablering/ opstart af pleje eller vedligehold, fremstå med minimum 75% hjemmehørende arter.
  • Dødt ved og nedskåret materiale efterlades i det omfang det er muligt.
  • Skal minimum suppleres med to andre tiltag (nr. 2-7) for at være pointgivende. De to supplerende tiltag udløser selvstændige point.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år

Regler for direkte arealstøtte

  • Er ikke en del af det støtteberettigede areal.

Andet

  • Jord- og stendiger er ofte fredede.

Se etablering af levende hegn og linjeformede markopdelinger.