Lærkepletter

Lærkepletter fremmer især lærkers mulighed for at etablere rede og fouragerer.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Skal minimum være 16 m2.
  • Der skal udlægges 2 pletter inden for en ha.
  • Placeres midt i marken med mindst 40 meter til kanten.
  • Må gerne anlægges i vegetationsstriber i midtmark, begge tiltag udløser selvstændige point.
  • Opretholdes frem til høst.
  • Må ikke gødskes eller sprøjtes.

Regler for direkte arealstøtte

  • Lærkepletter må maksimalt være 100 m2