Kombination af 3 tiltag

En kombination at tiltag, skaber større variation og opfylder markvildtets livsbetingelser på et afgrænset areal.

En kombination af tiltag kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Kan enten være placeret i midtmark eller langs med dyrkningsfladen.
  • Tiltag 1 eller 2 kombineres med to tiltag (tiltag 3-7).
  • Giver ekstra bonus da den biologiske effekt øges.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år. Det er dog muligt at omlægge 30% af tiltaget årligt.

Regler for direkte arealstøtte

  • Vildtstriben må bestå af en udsået vildtblanding eller en selvsået naturlig fremspiret vegetation, et slået græsspor eller en barjordsstribe.
  • Flere tiltag må gerne kombineres, blot disse tilsammen ikke bliver mere end 10 meter brede eller udgør mere en 10% af markens samlede areal.
  • Anlægges flere tiltag på tilsammen 10 meter ved siden af hinanden, skal der være 10 meter imellem disse.
  • Skal friholdes for tilgroning med træer og buske.