Genåbning af rørlagte grøfter og vandløb

Genåbning af rørlagte grøfter og vandløb skaber variation og fungerer som spredningskorridorer.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Reetablering af oprindelige vandførende kanaler.
  • Tiltaget er pointgivende i 5 år.

Regler for direkte arealstøtte

  • Er ikke en del af det støtteberettigede areal.

Andet

  • Genåbning af rørlagte grøfter og vandløb kræver tilladelse fra kommunen.