Etablering af træ- eller buskbevoksning

Træ- og buskbevoksninger skaber vigtige biotoper i landbrugslandet og er levested for mange af landbrugslandets dyr.

Kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Skal etableres med hjemmehørende træer og buske.
  • 0,5 af tiltaget er pointgivende.
  • Skal ligge 50 meter fra skov.
  • Tiltaget er pointgivende i 5 år fra etablering.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år

Regler for direkte arealstøtte

  • Er ikke en del af det støtte berettigede areal.

Andet

  • Naturstyrelsens tilskudsordning ”Plant for vildtet” kan ansøges.