Etablering af søer

Etablering af søer skaber lysåbne fugtige områder med en varieret vegetation. Er især vigtig for padder.

Etablering af søer kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Søer fra 600 m2 udløser point.
  • Skal opfylde Naturstyrelsen regler for tilskud til etablering af søer.
  • Skal etableres i dyrkningsfladen.
  • Skal forsynes med en bufferzone på 10 til dyrkningsfladen.
  • 50% af buffererzonen holdes lavtvoksende og soleksponeret.
  • Er pointgivende i 5 år fra anlæggelsesåret.

Regler for direkte arealstøtte

  • Er ikke en del af de støtteberettigede areal.

Andet

  • Ansøg om landzonetilladelse hos kommunen før etablering.