Etablering af skov

Etablering af skov skaber permanente naturområder.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Skal opfylde reglerne for skovrejsning og kravene for at få tilskud under skovrejsningsordningen.
  • Pointgivende i 5 år.

Regler for direkte arealstøtte

  • Skovrejsning på landbrugsarealer under skovrejsningsordningen er berettiget til direkte arealtilskud.

Andet

  • Naturstyrelsen administrerer en tilskudsordning for skovrejsning som kan ansøges.