Etablering af levende hegn og linjeformede markopdelinger

Etablering af levende hegn og linjeformede markopdelinger er vigtige biotoper, som skaber føde og dækning.

Etablering af levende hegn og linjeformede markopdelinger kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Omfatter etablering af levende hegn, diger, markskel og andre linjeformede markopdelinger (eks. grøfter og veje).
  • Skal have en bredde på minimum 2 meter med urørt, naturlig bevoksning.
  • Skal etableres med hjemmehørende arter.
  • Etableres hegn med 3 eller flere rækker, skal der etableres åbninger for hver 50 meter.
  • Tiltaget er pointgivende i 5 år.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år

Regler for direkte arealstøtte

  • Er ikke en del af det støtteberettigede areal.