Efterafgrøder

Efterafgrøder kan fungere som dækning og fødetilskud.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Anlægges efter gældende regler.
  • Skal ligge frem til den 20. februar og må ikke nedsprøjtes i perioden.

Regler for direkte arealstøtte

  • Anlægges efter gældende regler.