Love og regler vedr. regulering af mårhund

I filmen herover gennemgår vi den lovgivning, der gælder ved regulering af mårhund.

Husk i øvrigt at indberette nedlagte mårhunde til vildtudbyttestatistikken. Danmarks Jægerforbund er også interesseret i at få besked om nedlagte mårhunde, og du finder kontaktoplysninger på din lokale mårhundereguleringsjæger ved at klikke her.