Hvem gør hvad?

Læs om hvordan arbejdet i reguleringsprojektet er organiseret.

Det er den lokale Jægerrådsperson, der er nøgleperson i projektet. Kontaktpersonen i det lokale Jægerråd tager imod henvendelser om opgaver fra lokale, private og kommuner og koordinerer derfra indsatsen med en lokale reguleringsjæger.

Administrationen i Danmarks Jægerforbund har den overordnede ansvar for projektet. Der er nedsat en styregruppe, en koordinerende følgegruppe og en referencegruppe.

Projektets daglige drift varetages af projektlederen.

Styregruppen har det overordnede ansvar for, at projektet kører efter projektbeskrivelsen. Den koordinerende følgegruppe består af repræsentanter fra organisationen som skal være med til at kvalificere de tiltag, der igangsættes i projektet.

Referencegruppen består af repræsentanter fra andre organisationer og skal sikre det tværfaglige samarbejde igennem projektet. 

Organiseringen omkring arbejdet med regulering.

Organiseringen omkring arbejdet med regulering.