Reguleringsarbejdet i Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund ønsker at optimere arbejdet med regulering. Gennem reguleringsarbejdet vil Jægerforbundet være med til at bekæmpe invasive arter samt regulere vildtarter, der udgør et erhvervs- eller samfundsmæssigt problem.

Lokalt er der forskelle i hvordan reguleringsopgaven løses, og det skal der fortsat være. Jægerforbundet ønsker med regulerings projektet at bevare og støtte den måde hvorpå der er mulighed for lokalt at tilpasse reguleringsarbejdet efter forholdene. Samtidig ønsker vi med projektet at forbedre koordineringen og organiseringen af arbejdet, så vi opnår den optimale effekt. Der er derfor ikke noget der står i vejen for at lokale aftaler mellem jagtforeninger og lodsejere fortsætter uændret, eksempelvis regulering af råger. Det er ikke hensigten at organisering af reguleringsarbejdet griber ind i lokale aftaler.

Målet med reguleringsarbejdet er, at vi af frivillig vej kan danne et netværk af jægere, der står til rådighed for kommuner, private og Naturstyrelsen, når der skal reguleres. Der er tale om et tilbud som kommuner og andre kan vælge at benytte sig af.  

Den frivillige indsats gælder den regulering, der knytter sig til almindelige arter som ræv, duer, måger, råger, husmår, mink, mv.

Den delvist aflønnede indsats gælder de invasive arter, som kræver en særlig indsats, og som det ikke kan forventes at blive løst af frivillige, fordi arbejdsmængden overskrider det der måtte forventes løst via frivillighed. Det drejer sig om arter som mårhund, mink, nilgås, vaskebjørn mv.

Reguleringsjægerne har gennemgået uddannelse i Danmarks Jægerforbund, så vi sikrer at de er klar til opgaven. I menuen til venstre kan du finde flere informationer om projektet, og hvordan det er sat sammen. 

Du kan også kontakt din lokale Jægerrådsrepræsentant og få mere at vide om indsatsen i dit lokalområde.Du finder din Jægerrådsrepræsentant under kontakt. 

Projektet støttes økonomisk af De Danske Pelsdyravlere.