Kæbeindsamling

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund igangsat en frivillig tand- og kæbeindsamling, hvor kronhjorte aldersbedømmes ved hjælp af tandsnit.