Arter - hjortevildt

Under Danmarks Jægerforbunds søjle hjortevildt finder du følgende arter, som er beskrevet i vores artsleksikon. Følg linksne og bliv - måske - lidt klogere.

Dåvildt (Dama dama)

Guldsjakal (Canis aureus)

Kronvildt (Cervus elaphus)

Råvildt (Capreolus capreolus)

Sikavildt (Cervus nippon)

Ulv (Canis lupus)

Vildsvin (Sus scrofa)

Foruden de ovenstående arter er bæver også en del af hjortevildtsøjlen.