Markvildt

Bliv klogere på markvildt i vores artsleksikon.

Danmarks Jægerforbund arbejder målrettet på at få markvildtet tilbage på marken.

Bestandene af nogle af de mest karakteristiske arter, som fx hare, agerhøne og vibe, er gået voldsomt tilbage over de seneste 50 år. Dette skyldes primært ændringer i den måde vi bruger landskabet på og især den intensiverede landbrugsdrift har haft en stor indvirkning.Mange gamle markskel er blevet udlignet og der dyrkes med moderne effektive dyrkningsmetoder, som resulterer i mindre ukrudt i marken.

Derfor arbejder Danmarks Jægerforbund på at skabe levesteder i landbrugslandet ved blandt andet at etablere brakarealer, vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter m.m. Disse tiltag kan indpasses i markdriften, så de kan tilgodese fugle, pattedyr og insekter så landbrug og vildtpleje går hånd i hånd.

På disse sider kan du blive klogere på de enkelte arter, der hører under søjlen markvildt.

Markvildt 

 

Agerhøne (Perdix perdix)

Bæver (Castor fiber)

Fasan (Phasianus colchicus)

Grævling (Meles meles)

Hare (Lepus europaeus)

Husmår (Martes foina)

Ilder (Mustela putorius

Mink (Neovison vison)

Mårhund (Nyctereutes procyonoides)

Ræv (Vulpes vulpes)

Skovmår (Martes martes)

Vaskebjørn (Procyon lotor)

Vildkanin (Oryctolagus cuniculus)