Miljøstyrelsens rapport om støj fra haglvåben 2018

Læs miljøstyrelsens rapporter Undersøgelse af støj fra haglvåben her på siden. Rapporterne er vigtige for tildelingen af skydetid på flugtskydningsbaner, da det målte støjniveau indgår i de støjberegninger. Støjberegningen vedlægges som støjrapport ved ansøgning om miljøgodkendelse af skydebanerne.