Konkurrencediscipliner

Skydning med jagtriffel i Danmarks Jægerforbund er - ligesom med haglskydning - forsøgt gjort så jagtrelevant som muligt. Du kan skyde i forskellige discipliner, på faste baner eller i terrænet samt imod bevægelige mål. Solid træning med jagtriflen giver en god, men også nødvendig ballast, når du skal på jagt.

Mærkeskydning med jagtriffel

Mærkeskydning er frivillig, og formålet er dygtiggørelse i skydning med jagtriffel. Du skyder til stillestående bukkeskive, afstand 100 m. Skydestillingen er fri, der må dog maksimalt afgives to skyd liggende. Af hjælpemidler må bruges rem, handske og skydestok. 

Skydning til hjorteskyttemærke 

Hjorteskyttemærket forudsætter et grundlæggende kendskab til sikkerhedsregler og jagt på større hjortearter, samt færdighed i riffelskydning til både stillestående og bevægeligt mål på 80 til 100 meters afstand.

Jagtfeltskydning

Danmarks Jægerforbunds jagtfeltskydning med jagtriffel har til formål at fremme jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i terræn under så jagtrelevante forhold som muligt. Der lægges ved denne skydning vægt på at øge riffelskyttens rutine i skud til mål på forskellige afstande og under tidspres. Endvidere tilstræbes at opøve brugen af gode skydestillinger og hjælpemidler.

Bjørneprøve

Du har mulighed for at aflægge bjørneprøve til stillestående bjørneskive. Krav for godkendelse er følgende:

  • 80 meter – sidefigur. Krav for godkendelse: Der skydes en serie af fire skud inden for 40 sekunder, alle skud skal være inden for træfområdet. Serien skal gennemføres med støtte, dog må den ikke gennemføres fra liggende skydestilling eller skydebænk.
  • 40 meter – sidefigur. Krav for godkendelse: Der skydes en serie af fire skud inden for 40 sekunder, alle skud skal være inden for træfområdet. Serien må gennemføres med støtte, dog ikke liggende skydestilling eller skydebænk.
  • 20 meter – sidefigur og frontfigur. Krav for godkendelse: Der skydes en serie af 3 skud inden for 10 sekunder, alle skud skal være inden for træfområdet. Først skydes to skud på side-figuren og derefter skydes tredieskuddet på frontfiguren. Der skal være 5 meter imellem skiverne i siden. Serien må gennemføres med støtte, dog ikke liggende skydestilling eller skydebænk.
    Se eventuelt mere på det svenske jægerforbunds hjemmeside (KLIK HER)

Kombineret Jægerskydning

Denne skydning har til formål at styrke sammenholdet blandt de nordiske jægere.Det sker ved, at man mødes til et par hyggelige dage, hvor der konkurreres i to discipliner med haglgevær og to discipliner med jagtriffel. Afholdelse af det årlige mesterskab går på skift imellem de nordiske lande i følgende rækkefølge: Finland, Norge, Danmark og Sverige.

Der er til denne skydning udarbejdet et regelsæt på et fællesnordisk sprog. Regelsættet kan hentes i PDF-format i højrespalten.