Formål

Målsætningen med fusionen er at samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark.

Gennem tiden har FADB og DJ haft et tæt parløb på det buepolitiske område og sammen opnået rigtig gode resultater.

Ved en fusion styrkes den politiske slagkraft yderligere, samtidig vil den forenkle og målrette det buepolitiske arbejde både nationalt og internationalt. Ved at stå sammen opnår danske buejægere en fælles samlet repræsentation i bl.a. Vildtforvaltningsrådet og EBF (European Bowhunting Federation).

Fusionen vil ganske enkelt styrke sagen og buejægernes fælles mål gennem større synlighed og tættere kontakt i hele landet.