FADB-foreninger indlemmes i DJ

Der arbejdes med en kampagnepris på kontingentet for nye DJ-medlemmer i DJ i forbindelse med fusionen, (gælder de jægere der er medlem fra FADB eller FADB-lokalforeninger, men ikke i DJ).

  • Medlemmer i FADB, der ikke er medlem af en FADB-lokalforening, tilbydes medlemskab i Danmarks Jægerforbund
  • Bueforeninger, der i dag er tilknyttet til FADB, optages i Danmarks Jægerforbund. (Der er 12 lokalforeninger I FADB, hvoraf tre allerede er medlem af DJ
  • Foreningernes vedtægter skal tilpasses, således at de afspejler, at bueaktiviteterne nu afvikles i DJ. (Reglerne for vedtægtsændringer skal følges)
  • Ni foreninger er endnu ikke medlem af DJ, hvorfor DJ skal godkende foreningens vedtægter, og foreningen optages derefter i DJ.