Buepolitisk udvalg

Udvalget reduceres ved naturlig afgang og skal efter 3 år være tilpasset udvalgets størrelse som defineret.

Udvalget har til opgave at lede Danmarks Jægerforbunds buearbejde og i samarbejde med Hovedbestyrelsen definere Danmarks Jægerforbunds politik på bueområdet.

Buepolitisk udvalg består af:

  • Formand for buepolitisksudvalg – vælges ved direkte valg på et årsmøde for buejægere
  • Næstformand – formanden for bueaktivtetsudvalget
  • To medlemmer fra bueaktivtetsudvalget – udpeget Bueaktivitetsudvalget
  • Medlem af EBF (European Bowhunting Federation) – udpeget af buepolitisk udvalg (Kan varetages af Buepolitisk udvalgsformand eller et andet af udvalget udpeget DJ medlem)