Bueaktivitetsudvalget

Bueaktivtetsudvalget har til opgave at sikre aktiviteter i kredse og afholdelse af Forbundsmesterskabet.

Bueaktivitetsudvalget består af:

  • Formand: Næstformand for Buepolitisk udvalg
  • 8 Koordinatorer fra DJ´s nuværende bueudvalg
  • Medlemmer fra FADB´s nuværende bestyrelse

Dette udvalg reduceres ved naturlig afgang og skal efter tre år være tilpasset udvalgets størrelse som defineret. Indtil dette udvalg etableres håndteres aktiviteter i henholdsvis FADB og DJ. Opgaver herunder kommunikationsområdet der i dag løses af FADB flyttes over/sammenlægges i Danmarks Jægerforbund.

Første årsmøde i bueområdet afholdes i 2022 – her vælges formand for Buepolitisk udvalg ved direkte valg. Lokalforeninger i FADB organiseres under Danmarks Jægerforbund, hvor målet er, at dette er gennemført med udgangen af 2022.