Arbejdsgruppen

I forbindelse med fusionsarbejdet er der etableret en arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter fra hver af de to foreninger. De er alle passionerede buejægere og alle medlemmer af begge foreninger.

  • Formand: Formand for FADB Jørgen Vester
  • Næstformand: Formand for DJ’s bueudvalg Carl Johan Mikkelsen
  • Bestyrelsesmedlem fra FADB: Tom Buxbom
  • Bestyrelsesmedlem fra FADB: Brian Lisborg
  • Medlem af fra DJ´s bueudvalg: Bo Simonsen
  • Medlem af fra DJ´s bueudvalg: Orla Hansen

Arbejdsgruppen udarbejder kommissorier, forretningsordner, retningslinjer og funktionsbeskrivelser.

Bueaktiviteter i DJ og FADB koordineres i arbejdsgruppen, indtil fusionen er gennemført.

Proces med afvikling af FADB som organisation iværksættes juridisk efter en defineret plan, som er udformet af bestyrelsen i FADB.