Valget: Politikerne og jagten

Det er valgår, og vi skal til stemmeurnerne - vi var af sted den 26. maj og skal igen den 5. juni.

Men hvad mener politikerne om jagten i Danmark? Vi har svarene - både fra Folketingets politikere og dem, der stillede op til Europa-Parlamentet.

I nedenstående artikler kan du danne dig et billede af politikernes holdninger til jagten i Danmark. Med ca. 230.000 jagttegnsberettigede udgør jægerne en ikke ubetydelig vælgerskare. De danske jægere udgør et bredt udsnit af befolkningen, og repræsenterer både et mix af geografiske tilhørsforhold, uddannelsesbaggrund og politiske overbevisninger. Danmarks Jægerforbund omfavner dem alle.