Præsentation af Lars Jensen

Jeg opstiller som kandidat til Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund for Kreds 2.

Vi står foran tre valgmøder i kreds 2, hvor I som medlemmer får mulighed for at møde vi to, som stiller op til posten. Inden møderne får I her mulighed for at læse lidt om mig, min baggrund, hvorfor jeg stiller op samt hvad jeg vil arbejde med og for, hvis jeg bliver valgt.

Jeg er 58 år, arbejder for Forsvaret i Karup, bor udenfor Vinderup på et nedlagt landbrug med min hustru Marianne og vore to hunde. Begge vore piger er flyttet hjemmefra.

Jeg er fra flere sider bredt fordelt i kredsen blevet opfordret til at stille op. Det er en opfordring, jeg gerne følger, fordi jeg fra tidligere valgperiode kender arbejdet, omfanget, en del kollegaer og tillidsfolk. Jeg vil således hurtigt finde fodslaget fra tidligere, og kunne bidrage med tidligere erfaringer. Fælles for opfordringerne har været, at de mener jeg kan løfte opgaven og være med til at fremme arbejdet for jægerne og jagtens sag i Kreds 2. Lad det være sagt med det samme, den opgave er ikke én mands opgave. Det er en fælles opgave for hele kredsbestyrelsen, såvel ”gamle” som nye medlemmer i bestyrelsen. Og den opgave vil jeg med glæde påtage mig og være en del af, samt være bindeleddet mellem kredsbestyrelsen og hovedbestyrelsen i DJ.

Min organisatoriske erfaring i DJ:

  • Arbejdet i jagtudvalg i Vinderup Jagtforening
  • Valgt som FM for Område 5 Region 3 (2007)
  • Med til opstart af JKF Holstebro og FM (2008) Med i Kredsbestyrelsen i den nye struktur
  • Arbejdet som kredskasserer Kreds 2
  • Valgt til HB (2012-2016)

Den opgave/udfordring der ligger først for i Kredsen er at få samarbejdet til at fungere bedre. Det gælder i både kredsbestyrelsen såvel som i de enkelte jægerråd, da begge forsamlinger har brug for ro og støtte efter seneste tids udskiftninger og uro.

Jeg ser det som altafgørende for et godt samarbejde, at vi accepterer hinandens forskellige holdninger og kan diskutere disse, men altid i gensidig respekt og i en ordentlig tone.
Der skal dog ikke være tvivl om, at man som tillidsmand i bestyrelser og arbejdsgrupper i udtalelser til medier ol. på vegne af DJ, altid loyalt følger DJ’s officielle holdning som fremgår af vedtægter, natursyn og strategi som vedtaget af DJ’s repræsentantskab.

Jagten i Danmark er udfordret i dag. Det kommer vi som jægere til at forholde os til. Den tid hvor det var jægerne der satte dagsorden alene er forbi og har været det længe. Vi har jagten i Danmark, så længe vi jægere overholder det som samfundet forventer af os, og det er en opgave, der påhviler alle danske jægere. Den nye strategi ”God jagt i generationer” som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 2021 skal være med til at fastholde og understøtte jagten i Danmark. Udrulningen af strategien bliver en opgave som jeg er sikker på, at alle medlemmer, herunder også kredsbestyrelse og jægerråd, kommer til at stifte bekendtskab med i det kommende år og det bliver spændende at følge og arbejde med.

Fokus områder de kommende år som jeg ser det:

  • Udbygge et konstruktivt samarbejde i hele Kreds 2. Kredsbestyrelse, Jægerråd og jagtforeninger imellem
  • Arbejde for at alle medlemmer bliver hørt, og nye medlemmer føler et fællesskab i DJ
  • Arbejdet med den nye strategiplan
  • Fokus på at vi favner alle jægere og jagtkulturer. Der er ikke noget jagt, der er bedre eller finere end andet
  • Sikre at vi støtter op om og at der er fokus på de aktiviteter, der foregår i kredsen og i jagtforeningerne.

Jeg håber, det har givet et lille indblik i, hvad jeg står for og ser som de vigtigste opgaver i kredsen på den korte bane. Det er mange flere emner som er vigtige, som I ikke finder i denne lille præsentation, men som I mener er vigtige. Derfor opfordrer jeg jer til at møde op på et af de tre valgmøder og stille jeres spørgsmål der, så vi får den direkte dialog uden filter, som er så vigtig.