Præsentation af Lars Christian Rejkjær

Jeg har de seneste 4 år siddet som formand i Ringkøbing Jægerforbund og har tidligere erfaring fra en stor medlemsstyret organisation samt været engageret politisk i forskellige foreningsregi, hvilket sammen med mit brede netværk blandt jægere gør, at jeg føler mig godt klædt på til arbejdet i HB.

Jeg blev i 2018 udpeget til at sidde i strukturudvalget, og det var her, at jeg for alvor fik lyst til at være med til at ændre på noget i Jægerforbundet. Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel, bl.a. fordi jeg har kendskab til politisk arbejde. Jeg har en positiv tilgang til tingene og er åben for nye og andre måder at se / tænke tingene på.

Jeg betragter jagten som en helhed. Jagt er meget mere end kronvildt, og det er mit håb, at medlemmerne her i kredsen kan se ud over hjortevildtet og se, at der er mange andre ting, der er mindst lige så vigtige for, at vi fremover får mulighed for at udøve jagt. Jægerforbundet har i dag nogle klare planer for deres natursyn, og disse vil jeg gerne være med til at diskutere, præge og følge til dørs.

Hvorfor stemme på mig til HB:

 • Jeg vil kigge på jagtens udfordringer regionalt og nationalt
 • Ønsker fokus på jagten generelt
 • Samlet fokus på alle jægere og jægernes troværdighed
 • Jagtretten skal forklares ikke forsvares
 • Fokuserer på at favne alle jægere også i de kommende årgange for at øge medlemstallet
 • Ønsker en politisk accept så vi også har jagt i fremtiden
 • Have indflydelse på lovgivning omkring jagtens udførelse
 • Arbejde for en enklere og smidigere struktur i organisationen.
 • Administration skal fokusere på at understøtte de lokale aktiviteter i jagtforeningerne og yde medlemsservice til aktive og frivillige ledere

Hvem er jeg:

 • Landmand i Vestjylland
 • Vokset op med jagt og arbejdet i og med naturen som en central del af min hverdag
 • Har erfaring med en bred vifte af jagtformer og naturpleje
 • Har været politisk aktiv i Landbrugsorganisationen på overordnet niveau / landsplan
 • Har deltaget i DJ-lederuddannelsen

Sådan ser andre mig:

 • At de oplever mig som pålidelig, nysgerrig, skarp på analyse og sammenhængen til det “store billede”
 • At jeg er godt selskab og en kammerat
 • At jeg får det væsentlige frem i lyset, så det kan indgå i overvejelser og beslutning
 • At jeg er sindig og lun - samtidig med at de ved, hvad jeg mener, og ved hvor de har mig
 • At jeg står op, står frem og står fast ... og når det er nødvendigt står imod
 • At jeg søger nye måder at løse gammelkendte problemer på, og bl.a. derfor er optimistisk i forhold til fremtiden og de muligheder den byder på.

Jeg vil i HB fokusere på og arbejde for, at Danmarks Jægerforbund får indflydelse på at skabe mest mulig natur og jagt, og derved bliver mere attraktiv for de danske jægere og kan tiltrække flest mulig medlemmer, så vores stemme får tyngde. Større politisk gennemslagskraft – lokalt og nationalt.