Valg i kreds 7

I 2020 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Hovedbestyrelsesmedlem

Marie-Louise Achton-Lyng
Ikke på valg

Kredsformand

Christian Bærentsen
Konstitueret kredsformand, opstiller

Kandidater til posten som kredsformand

Christian Bærentsen 

Kredsbestyrelsen.

 

Hans Henrik Madsen

Se videopræsentation af kandidaten her:

 

Bjarne Larsen
Skovbo Jagtforening og Kredsbestyrelsen

Jeg skal herved meddele, at jeg efter mange opfordringer - fra flere medlemmer af kredsbestyrelsen i Kreds 7, efter nøje overvejelser har besluttet mig for at stille op som kandidat til Kredsformand på Kredsmødet den 8. marts 2020 i Borup.

Jeg vil her beskrive lidt om mine kvalifikationer og hvorfor jeg stiller op !!
Jeg har i adskellige år arbejdet med organisationsarbejde og lavet uddannelse for voksne - specielt har jeg lavet meget ordblindeundervisning i samarbejde med AOF og lavet tillidsmandsuddannelse på Konventum i Helsingør…
Jeg har været kasserer i Ejendomsfunktionærernes Fagforening i Aalborg og senere i Københavns Afdelingen…
Jeg har ligeledes været chef for IT- og Oplysning- samt Arbejdsmiljøafdeling i Dansk Funktionærforbund –Serviceforbundet med mange ansatte i adskellige år. Grundet dette arbejde, var jeg valgt formand for Branchesarbejdsmiljørådet med 136.000 medlemmer i mange år.
Jeg har ligeledes været udpeget af Beskæftigelsesministeren under flere forskellige Regeringer til Arbejdsmiljørådet, - som rådfører Ministeren i alle arbejdsmiljøspørgsmål.
Derudover har jeg altid med stor interesse taget del i frivilligt arbejde - helt tilbage fra min ungdom i Nørresundby Boldklub, hvor jeg var ungdomstræner og -formand.

Frivilligt arbejde har altid været min ”kæphest” og heldigvis har min skønne familie altid taget stor del i dette vigtige arbejde. Jeg har - som I ser - et stort hjerte for det store frivillige arbejde, der bliver udført i vores jagtforeninger. Og jeg er af den mening, at vi i kredsen skal se, om vi ikke kan finde en model, hvor vi bedre understøtter det frivillige arbejde. Vi slider desværre mange gode folk op, og vi skal også blive bedre til at tiltrække de yngre kræfter – måske ved at starte ad hoc opgaver op.

Jeg har været med til at opstarte mange frivillige foreninger bl.a. indenfor Ridesporten - Havdrup Rideklub og Epona Rideklub, - så jeg ved udmærket, hvor svært tingene kan være, at drive ude lokalt.

I øjeblikket er jeg med i et godt fungerende team i Skovbo Jagtforening - som hver mandag året rundt holder åbent på skydebanen for medlemmer og gæster på vores dejlige anlæg i Bjæverskov.

Min jagterfaring har jeg helt tilbage fra min barndom, hvor jeg startede med at være på fjord- og havjagt med min gamle far og onkel i Limfjorden og på Kattegat. Det var godt nok en kold omgang, men det hjalp heldigvis, når der var mange ænder mv. Efter jeg som 16 årig fik jagttegn, blev det også til mange andre jagttyper, der blev spændende. I dag er jeg mest til riffeljagt både i ind- og udland.

Tilbage til min kæphest, uden en kæmpe skare af frivillige - som ligger mange timers arbejde og gerne lidt sjæl i arbejdet - vil en organisation som vores ikke overleve på længere sigt. Vi får kun flere frivillige, hvis vi ikke overbebyrder dem, vi allerede har - og tager godt imod de nye - som melder sig på banen.

Jeg er i øjeblikket ved at færdiggøre DJ Lederuddannelse, og det ville være godt, hvis alle i jagtforeningerne deltog i denne - som på det kraftigste kan anbefales herfra.

Belbinanalysen - som denne uddannelse benytter, der findes mange andre gode modeller.
MIN TEAM Rolle beskrives således:

• Kontaktskabene
• Formidler
• Analytiker
• Organisator

Bjarne er endog specialist på flere områder og får altid afsluttet sine pålagte opgaver…
Han har også megen politisk tæft, for samarbejde i politiske organisationer og valg til Solrød Byråd.

Jeg håber selvfølgelig I kan bruge nogle af disse kvalifikationer i Kredsen - og står gerne til rådighed for flere oplysninger -hvis der er behov herfor…

Med venlig hilsen
Bjarne Larsen
Mobil: +4520277819
E-mail: Bjarneplarsen@teliamail.dk