Valg i kreds 6

I 2020 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Hovedbestyrelsesmedlem

Stig Egede Hansen
På valg, genopstiller ikke

Kredsformand

Torben Møller-Nielsen
Ikke på valg

Kandidater til posten som hovedbestyrelsesmedlem

Christian Clausen

Indstillet af Jægerrådene i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Slagelse stiller jeg op til HB-valget den 14. marts. Her er min baggrund for at stille op:

I en lang årrække var jeg formand for Østfalster Jagtforening, der efterfølgende glædede mig ved at gøre mig til æresmedlem af foreningen.

Jeg var bestyrelsesmedlem i Kreds 27 og blev medlem af det strukturudvalg, som i 2007 formulerede retningslinjerne for DJ’s nuværende struktur.

I 2007 blev jeg af den daværende Region 14 opstillet og valgt som suppleant til HB. Jeg var suppleant ca. 1 time, så trak vores daværende HB-medlem sig, og jeg måtte overtage posten.

Min vigtigste opgave i HB var Vand- og Naturudvalget, hvor jeg som formand var ansvarlig for at opbygge DJ’s Natura 2000 strategi. Det handlede først og fremmest om at sikre jagten i EF-fuglebeskyttelsesområderne. Jagten blev beskyldt for at være en væsentlig forstyrrelse for trækfuglenes raste- og fourageringsmuligheder, men med grundig research og både saglige og politiske argumenter lykkedes det at ændre holdningen til forstyrrelsesproblematikken. Det vellykkede arbejde kulminerede med DCE’s videnskabelige rapport, der fastslog, at jagtlig forstyrrelse ikke havde påviselig negativ effekt på bestandene af trækfugle, som passerer gennem Danmark.

Jeg forlod HB i 2011 for at blive projektleder for et dansk-tysk EU-projekt om agerhønseforvaltning, hvis resultater dannede grundlag for DJ’s videre markvildtarbejde.

Siden 2012 har jeg været Kreds 6’s repræsentant i Trækvildtudvalget.

Siden 2008 har jeg været DJ’s repræsentant i Guldborgsund Kommunes grønne råd og siden 2012 formand for Jægerrådet.

De sidste to år har jeg været leder af to forskellige projekter:

Et LAG-projekt med det formål at lægge sporene til en bæredygtig forretning, som skal formidle vildt og vildtretter som kvalitetsfødevarer fra Lolland Falster.

Samt et projekt om lokal forvaltning af overvintrende gæs, som adresserer problemerne med de store mængder af bramgæs, som i disse år fouragerer på landmændenes vinterafgrøder. Projektet støttes af 15. juni Fonden og foregår i et spændende samarbejde med Århus Universitet. 

Som HB-medlem vil jeg kunne bidrage med

  • en god mængde erfaring med praktisk og politisk vildtforvaltning.
  • strategier for at få vildtkød til at blive en naturlig del af danskernes kostvaner.
  • at DJ’s strukturrevision får den effekt, at jægernes indflydelse på den kommunale naturforvaltning sikres og udvikles, sådan at Jægerrådene bliver en væsentlig faktor i alle landets kommuner.

Nogle mere private oplysninger: Jeg er 74 år gammel, har gået på jagt siden 1963, har haft Kleiner Münsterländer de sidste 30 år, og måske nok så vigtigt: er lykkeligt gift på 43. år og har 3 børn og 5 børnebørn.

 

Torben Møller-Nielsen

Det forpligter at være medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund. Man skal have en vision for, hvad man vil med jagten i Danmark, og hvad man vil med Forbundet.

Det har jeg!

 Man skal være villig til at indgå i en konstruktiv dialog med alle, både på de sociale medier og i de lukkede mødelokaler, men samtidig være parat til at stå på mål for det, som er kernen i Danmarks Jægerforbund – Mest mulig jagt og natur.

Det er jeg!

Danmarks Jægerforbund står ved en skillevej.

Skal vi fortsætte, som vi har gjort de sidste mange år vel vidende, at vi mister næsten 1.000 medlemmer om året? Vi risikerer, at Danmarks Jægerforbund stille og roligt dør, hvis vi ikke ændrer den måde, som vi arbejder på organisatorisk, politisk og kommunikativt.

Jeg vil arbejde for et moderne og stærkt forbund med plads til alle.

Hvis du har spørgsmål til mig, kan du stille dem på min FaceBook side:

https://www.facebook.com/Torben-M%C3%B8ller-Nielsen-kandidat-til-HB-i-Danmarks-J%C3%A6gerforbunds-Kreds-6-109397553957397/?modal=admin_todo_tour

Du kan også høre lidt mere om mine tanker i forbindelse med valget til Hovedbestyrelsen i denne video:  

Hvorfor vil jeg i Hovedbestyrelsen?

Jeg vil arbejde for større synlighed og åbenhed, både overfor medlemmer, ikke-medlemmer og ikke-jægere.

Jeg vil gøre en forskel for Danmarks Jægerforbunds image, så det bliver mere tidssvarende.

Jeg vil bidrage med jagtlig, biologisk og kommunikativ faglighed i de politiske beslutninger.

Jeg vil udvikle forbundet, så Danmarks Jægerforbund bliver en stærk samarbejdspartner på det jagtlige område, som man ikke kan komme uden om.

Mærkesager

Faglighed.

Mest mulig jagt til flest mulige jægere.

Klar og hurtig kommunikation.

En mere flad og imødekommende organisation.

En mere konstruktiv dialog med både jagtmodstandere og modstandere af Danmarks Jægerforbund.

Jagtlig erfaring

Jagttegn i 40 år og har haft den store fornøjelse at gå på jagt med både min far og farfar på samme tid.

Dyrker jagt med hagl, riffel og .22

Har prøvet de fleste jagtformer i Danmark, lige fra at sidde på fjorden i en hjemmelavet skydepram til kronvildtjagt.

Har været på jagt i USA og Afrika.

Har haft apporterende hunde det meste af mit liv og siden 2000, Chesapeake Bay Retrievere.

Faglig erfaring

Uddannet biolog med speciale i zoofysiologi fra Aarhus universitet.

Arbejdet med kommunikation i mere end 25 år.

Trænet ledere fra både det offentlige og private i krisehåndtering.

Skrevet artikler og taget billeder til Jæger, Jagt, Vildt og Våben, Mit Jagtblad og Hund & Jagt.

Har tidligere arbejdet i Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet.

Kredsformand i Danmarks Jægerforbunds Kreds 6.

Suppleant til hovedbestyrelsen.

Medlem af Organisationsudvalget samt Jæger- og Samfundsudvalget.