Valg i kreds 5

I 2020 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Hovedbestyrelsesmedlem

Ejgil Waldemar Jensen
På valg, genopstiller til hovedbestyrelsen

Kredsformand

Ejgil Waldemar Jensen
På valg

Kandidater til kredsformandsposten

Kandidat til Formand i Kreds 5.
Hans Kristian Nielsen
Mobil 25851778
Mail jagt@nielsen.mail.dk

Lidt om mig selv, er 63 år. lever sammen med Gitte Heiselberg, har to vokne døtrer på 38 og 35 år 3 børnebørn.

Har været aktiv jæger i 47 år. Meget aktiv grav jæger med mine Tyske Jagtterrier, passer mange kunstgrave i det Nordfynske samt lidt ved Odense og Langeland.

Regulerings jæger koordinator i Kreds 5.

Ivrig riffeljæger i både Danmark og udlandet. Medlem af et Konsortie ved Bogense.

Har siddet som Kasser i vores lokale jagtforening i 30 år.

Jægerråd Nordfyn/ 5 år i Grønt råd.

Riffelinstruktør.

Mårhundereguleringsjæger på Fyn som koordinator i Kred 5. Erfa gruppe MH i DJ

Har været Formand for Hjortegruppen Fyn i 10 år.
Siddet i Hjorteudvalget under DJ.
Har været med til opstart af de fleste Laug her på Fyn.
Været formand for Nordfyns Hjortelaug i ca 10 år også.

Været med som Koordinator i Kreds 5 i mange år,

Messeudvalget har jeg også siddet med i styrregruppen, hvor vi planlage både OCC og dyrskuet gennem flere år.

Været aktiv i mange andre ting uden for jagten, Vandværk – Politisk parti -Forsamlingshus og andre bestyrelser.

Jeg opstiller for at være med til, at fortsætte det gode arbejde, der er gjordt i Kreds 5 det sidste år.

Så håber at få jeres opbakning på valgdagen.

Mvh
Hans Kristian Nielsen