Valg i kreds 3

I 2020 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. Valget i kreds 3 er gennemført.

Hovedbestyrelsesmedlem

Torben Schulz Jensen
Ikke på valg

Kredsformand

Reidar Lænø
Genvalgt