Skydebanekapacitet

Målsætning

  • At begrænse vores aktiviteters negative indvirkning på miljøet mest muligt.
  • At udvikle metoder til oprensning af lerduer og forladninger på skydebaner samt at arbejde for, at maskineloprydning i beskyttet natur bliver muligt via kommunale plejeplaner.
  • At sikre skydebanekapacitet i alle kredse, så behovet for skydeuddannelse hos jagttegnsaspiranter, haglskyde-, riffel- og bueprøveaspiranter, nye jægere og jægere imødekommes. Samt at der gennemføres de fornødne skydeprøver og der kan afholdes skydekonkurrencer.
  • Der arbejdes på at sikre de nuværende skydebanes aktiviteter. Og hvor det er muligt, at etablere skydebanecentre, samt have fokus på mulige krav fra omverdenen om sammenlægning af skydeanlæg.
  • Der skal arbejdes på udvikling af alternativ støjdæmpning, samt udvikling af standard virkemidler for støjdæmpning og generel indretning af skydebaner.
  • At nedbringe sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelse i DJ.

Baggrund

Grundlæggende så er der behov for at øge skydebanekapaciteten i Danmark i forhold til skydning med hagl.

Dette behov er ikke lige udtalt over hele landet, men mest udtalt er det i følgende områder:

  • Nordsjælland og rundt om København.
  • Rundt om Århus
  • Fyn